خدمات

  •  مشاوره ، طراحی ، تدوین استراتژی تبلیغات و فروش
  •  ساخت انواع فیلم های مستند و تبلیغاتی ، گزارش عملکرد ، معرفی و آموزشی
  •  پذیرش ، ساخت و پخش پیام های بازرگانی صدا و سیما
  •  طراحی برند ، اشعار تبلیغاتی ، کانسپت تبلیغاتی فروش و..
  •  طراحی و اجرای حرفه ای تبلیغات محیطی ( بیلبرد ، استرابرد ،لمپوس ، میادین ورزشی ، مترو ، اتوبوس و …)
  •  طراحی و اجرای حرفه ای تبلیغات دیجیتال مارکتینگ ( تبلیغات و پنل بازاریابی و فروش اینترنتی) .

برند های هدفمند باید از اکثر خدمات 60 گانه بهره‌گیری نمایند ، آنگاه سهم واقعی بازار باید از آن ایشان باشد .